Europeiske Midler

Det digitale økosystemet for turistdestinasjonen Kanariøyene, inkludert dets offisielle nettsted og sosiale nettverk, er prosjekter finansiert med midler fra Den europeiske union.

Contenido

Nettstedet Holaislascanarias.com i sine 15 språk og aktivering og forvaltning av Instagram- og Facebook-kanalene for reisemålet Kanariøyene er prosjekter finansiert gjennom europeiske midler fra:

Contenido

-fondet er en del av en større europeisk støttepakke godkjent av Europakommisjonen i juli 2020, kalt Next Generation EU, som har som mål å bidra til å reparere de umiddelbare økonomiske og sosiale skadene forårsaket av koronaviruspandemien. Det fremmer den økologiske, digitale og motstandsdyktige gjenopprettingen av økonomien.

Contenido

Gjenopprettings- og motstandsdyktighetsmekanismen (GMM) har som mål å støtte investeringer og reformer i medlemsstatene for å oppnå en bærekraftig og motstandsdyktig gjenoppretting, samtidig som EUs økologiske og digitale prioriteringer fremmes.